Shop Mobile More Submit  Join Login
Art #10 GIFT FOR MY FRIENDS by Loo-Luyi Art #10 GIFT FOR MY FRIENDS by Loo-Luyi
Chậc chậc..... thiệc tình .... mấy bạn trong list friend đứa nào cũng des đẹp hết nhìn art cũa họ thiệc là GANH TỴ đó nha >< cho nên KHINH NGƯỜI vãi . ..Hình như nch đlq gì hết. Vô vấn đề hôm nay t làm Art tặng mấy dứa cc* :v nó quá xấu và sim chết mẹ luôn -> ngu xếp res -> nên nó sim và xấu như thế. Thật sự xl tụi m >< nhưng miong tụi m nhận và đem dìa treo :v
Cái 1: Cover Jessi for yenlonloilop7c
Tặng cho con Luyi.. sim bome luôn >< tính tặng Les cơ nhưng nó sim với xấu quá đâm ra ngại ghê ... Les iu Les nhận này không hông t tặng cho con Luyi vậy
Cái 2 Cover Bún for kenqueenstics
Cãm ơn m về cái gift nhá >< đẹp qtqd luôn vả lại t cũng thích chị Tồ nữa.. cơ ma t lại tặng cái gift chã ra gì ntn cho m ...  mong m nhận nha .. nó có xí lq tại vì sơ sót kỹ thuật >< oaoaao
Cái 3 Cover Sehun for :iconrio-taeyeon:
Ế cục cưng nhận nha, Sim chetme.. bữa nay t ngu xếp res lắm >< mong m nhận cho t vui phát .. xl viò nó xấu + cãm ơn vì bày t cái blend ;v
Cái 4 Cover Seohyun for Xeocute2k
Cho bạn Xèo cuteo :v thiệc là cậu des đẹp vồn ... lên tay vùn vụt còn tớ thì lại lụt . cãm ơn câu về món quà nhé , đẹp vồn :v cái gift cũa tớ coi xong đừng ói ** nha , sẵn tiện làm thêm gift cho tớ đi

Credit All in my Fav
Add a Comment:
 
:iconrio-taeyeon:
Rio-taeyeon Featured By Owner Jul 13, 2014  Student Interface Designer
<3 Oh My Hun
Reply
:iconloo-luyi:
Loo-Luyi Featured By Owner Jul 13, 2014
^^
Reply
:iconrio-taeyeon:
Rio-taeyeon Featured By Owner Jul 13, 2014  Student Interface Designer
:P
Reply
:iconloo-luyi:
Loo-Luyi Featured By Owner Jul 13, 2014
Epic clap *Free Icon/Emote* Pusheen (...I Wuv It!) 
Reply
:iconxeocute2k:
Xeocute2k Featured By Owner Jul 13, 2014  Student Interface Designer
bạn xèo cảm ơn, cho cái link lẻ đi
Reply
:iconloo-luyi:
Loo-Luyi Featured By Owner Jul 13, 2014
hế hế =)) Link ne`: i.imgur.com/S3oK7Fl.png
Reply
:iconxeocute2k:
Xeocute2k Featured By Owner Jul 13, 2014  Student Interface Designer
tks nhoa
Reply
:iconloo-luyi:
Loo-Luyi Featured By Owner Jul 13, 2014
^^ =)))
Reply
:iconxeocute2k:
Xeocute2k Featured By Owner Jul 13, 2014  Student Interface Designer
cơ mà cái #1 bị đẹp
Reply
:iconloo-luyi:
Loo-Luyi Featured By Owner Jul 16, 2014
cam on nhaa =))
Reply
:iconxeocute2k:
Xeocute2k Featured By Owner Jul 16, 2014  Student Interface Designer
ừa kcc
Reply
:iconpypy192:
PyPy192 Featured By Owner Jul 12, 2014  Student
#1 đẹp nha cơ mà màu mod hơi cứng 
Reply
:iconloo-luyi:
Loo-Luyi Featured By Owner Jul 12, 2014
Mod nó màu vậy chứ tớ blend nhẹ nên hok ãnh hưỡng nhìu đến mod lắm :)) hihi cãm ơn nhìu nha
Reply
:iconkyarasagami186:
KyaraSagami186 Featured By Owner Jul 11, 2014  Student Traditional Artist
Ôi đẹp quạ TT~TT
Reply
:iconloo-luyi:
Loo-Luyi Featured By Owner Jul 11, 2014
ks nha >< van thua m nhiue ><
Reply
:iconkyarasagami186:
KyaraSagami186 Featured By Owner Jul 11, 2014  Student Traditional Artist
...
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Jul 11, 2014
cái nhất hơi trống mà đẹp <3 text drop shadow nhẹ đi <3
Reply
:iconloo-luyi:
Loo-Luyi Featured By Owner Jul 11, 2014
cãm ơn m nha >< t không có font nên viết text trên cái phần mềm onl kia >< hok drop dc ><
Reply
:iconsujirim:
sUJiRim Featured By Owner Jul 12, 2014
<3 kcg nhaaaa
Reply
:icongeniedesigner:
GenieDesigner Featured By Owner Jul 11, 2014  Student Interface Designer
Cái 1 bị đẹp nhaaa
Reply
:iconloo-luyi:
Loo-Luyi Featured By Owner Jul 11, 2014
Oaoa :"( cãm ơn cưng nha TToTT t tưởng cái đó bị ném gách nhiều lắm nhưng co ngờ đâu >< [EXO] Kris ''Legit'' Crying Emoticon 
Reply
:icongeniedesigner:
GenieDesigner Featured By Owner Jul 12, 2014  Student Interface Designer
-_- đẹp thế đứa lào lém
Reply
:iconloo-luyi:
Loo-Luyi Featured By Owner Jul 12, 2014
t tưỡng v :"))))))) iu m vcc! cố gnắg nch nhìu hơn đễ hễu nha :* mohahahah
Reply
:iconkenqueenstics:
kenqueenstics Featured By Owner Jul 11, 2014  Hobbyist Interface Designer
Ôi!! cái mặt cha bún thữa, đó giờ có ai tặng e ảnh đâu, có ai biết đk e khao khát bìa ảnh đâu....tks you very much
Reply
:iconloo-luyi:
Loo-Luyi Featured By Owner Jul 11, 2014
hế hế...... TToTT may quá chọn đúng bais chưa ai lờm ãnh cho m TToTTNeko Emoji-37 (Yay) [V2] 
Reply
:iconkenqueenstics:
kenqueenstics Featured By Owner Jul 11, 2014  Hobbyist Interface Designer
Epic clap vỗ tay cho thữa
Reply
:iconloo-luyi:
Loo-Luyi Featured By Owner Jul 11, 2014
Toothless Hamtaro Mouse Emoji-02 (Kawaii) [V1] 
Reply
:iconkenqueenstics:
kenqueenstics Featured By Owner Jul 11, 2014  Hobbyist Interface Designer
[EXO] Baekhyun Emoticon hk hiểu
Reply
:iconloo-luyi:
Loo-Luyi Featured By Owner Jul 12, 2014
cái hành động vỗ tay t thấy hơi lố :vEXO : Dancing Unicorn 
Reply
:iconkenqueenstics:
kenqueenstics Featured By Owner Jul 12, 2014  Hobbyist Interface Designer
cái ảnh của m còn lỗ hơn
Reply
:iconloo-luyi:
Loo-Luyi Featured By Owner Jul 12, 2014
=)))) moahahahah
Reply
:iconpunky-puns:
Punky-Puns Featured By Owner Jul 11, 2014
ôi blend T^T
#1 đẹp qtqđ
klq mà gift tặng ai vậy Lô?
Reply
:iconloo-luyi:
Loo-Luyi Featured By Owner Jul 11, 2014
biết mà t biết blend xấu vcc mà
Cái 1 là cái t tự ti nhất đó cãm ơn m nha
Gift mấy đứa kia TToTT, lâu rồi t chưa làm gift cho m đdun1 không TToTT chậc châc5 bias ai v cc* Yeol đún khogn6 ??Okie :v
Reply
:iconpunky-puns:
Punky-Puns Featured By Owner Jul 11, 2014
Má tui chưa trả lời là tuti bias ai mà :*
Cái 1 t thấy đẹp
Blend lại tý nữa rồi blur tý nữa trông hơi LQ
Tui bias Suho nhá :* cả Dẹo nữa nhưng lâu lắm chưa được nhận gift của Suho rồi =)))
Reply
:iconloo-luyi:
Loo-Luyi Featured By Owner Jul 11, 2014
=)))) Okie cc*
Reply
:iconpunky-puns:
Punky-Puns Featured By Owner Jul 11, 2014
t buồn m ơi ToT
Reply
:iconloo-luyi:
Loo-Luyi Featured By Owner Jul 11, 2014
thoi dung buon n ua \m/
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Jul 11, 2014  Student Interface Designer
Uây <33333333333333 gift ai v m
Reply
:iconyenlonloilop7c:
yenlonloilop7c Featured By Owner Jul 11, 2014  Student Interface Designer
cái #1 ệp quá 
m hợp dạng đó gê
Reply
:iconloo-luyi:
Loo-Luyi Featured By Owner Jul 11, 2014
Cái 1 là cái t tự ti nhất đó cãm ơn m nha
Cai 1 cua m do :v
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
July 11, 2014
Image Size
3.1 MB
Resolution
1000×1350
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
372 (1 today)
Favourites
36 (who?)
Comments
40
Downloads
2
×