Shop Mobile More Submit  Join Login
TEXTURE SHARE PACK 3 by Loo-Luyi TEXTURE SHARE PACK 3 by Loo-Luyi

Cảm ơn các bạn vì đã ủng hộ mình về 2 bộ Texture trước :"3 


Lộ rất lấy lòng biết ơn khi mấy cái texture đó thật sự không đẹp :"( 


Về bộ lần này còn tệ hơn rất nhiều so với 2 bộ trước :"( 


Và lần này Lộ share Free :"> Dot Bullet (Green) - F2U! Link Dow:  Texture -byloo

Dot Bullet (Green) - F2U! Credit: All in my Fav ~ thanks all :")
Dot Bullet (Green) - F2U!  Fav And Cmt Ìf you Dow
Rainbow Dot Bullet - F2U! KHI SỬ DỤNG LÀM ƠN CREDIT DÙM MÌNH NHÉ
Rose Red Bullet - F2U! KHI LẤY THÌ LÀM ƠN COMMENT CHO MÌNH BIẾT
Light Purple Bullet - F2U! ĐỪNG ĐEM ĐI ĐÂU NẾU KHÔNG CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA MÌNH
                   ------------------------------------------------------------THÂN-------------------------------------------------------------------
Add a Comment:
 
:iconhuyendieu1905:
huyendieu1905 Featured By Owner 2 minutes ago
Cảm ơn ạ!
Reply
:iconildgallery:
ildgallery Featured By Owner 1 day ago  Student Digital Artist
Thanks ~
Reply
:iconyurisuzuki0902:
Yurisuzuki0902 Featured By Owner 2 days ago  Student Artist
tks~
Reply
:iconshim-khaho:
Shim-KhaHo Featured By Owner Mar 19, 2017  New Deviant
TKS ^^
Reply
:iconbiidethuongss:
Biidethuongss Featured By Owner Mar 14, 2017  New Deviant
Done 
Reply
:iconvalentinagreytm:
ValentinaGreyTM Featured By Owner Mar 5, 2017  New Deviant
thanks ạ 
Reply
:iconnhiboni110:
nhiboni110 Featured By Owner Mar 3, 2017  New Deviant
xin ạ 
Reply
:iconjinydungchucheo:
jinydungchucheo Featured By Owner Feb 27, 2017
Xin ạ
Reply
:iconmiyano31082903:
miyano31082903 Featured By Owner Feb 27, 2017  New Deviant Student
done
Reply
:icondiaila:
Diaila Featured By Owner Feb 16, 2017  New Deviant
tớ xin nha
Reply
:iconjuly-nk:
JuLY-NK Featured By Owner Feb 12, 2017  New Deviant Student Interface Designer
- Thanks
Reply
:iconhoangdiecmien:
hoangdiecmien Featured By Owner Feb 9, 2017  New Deviant
Xin nhé ^^
Reply
:iconnothingforthisname:
nothingforthisname Featured By Owner Jan 28, 2017
thanks
Reply
:iconharu-fj:
Haru-FJ Featured By Owner Jan 26, 2017  New Deviant
- done
Reply
:iconjoohyun23:
joohyun23 Featured By Owner Jan 23, 2017
xin ạ
Reply
:iconkaorisama75:
Kaorisama75 Featured By Owner Jan 12, 2017
Xin
Reply
:iconotome-arisugawa:
Otome-Arisugawa Featured By Owner Jan 10, 2017  New Deviant
ths
Reply
:iconmichiko-aka-sakura:
Michiko-aka-Sakura Featured By Owner Jan 6, 2017
Xin
Reply
:iconcuonggraysama:
cuonggraysama Featured By Owner Dec 29, 2016
Thanks
Reply
:iconyoongsic2004:
YoongSic2004 Featured By Owner Dec 17, 2016  Student
done
Reply
:iconmakiyuu146:
Makiyuu146 Featured By Owner Dec 2, 2016
Thanks
Reply
:iconjanghyemin:
JangHyeMin Featured By Owner Nov 23, 2016
thanks
Reply
:iconkazamicute2004:
kazamicute2004 Featured By Owner Nov 14, 2016
Thanks
Reply
:iconheowqin:
Heowqin Featured By Owner Nov 12, 2016
thank
Reply
:iconnattbest:
NattBest Featured By Owner Nov 8, 2016  Student Interface Designer
Xin :v 
Reply
:iconyoosayaakari:
Yoosayaakari Featured By Owner Nov 6, 2016
xin
Reply
:iconnhatruc1611:
nhatruc1611 Featured By Owner Oct 30, 2016
Cảm ơn cậu <3
Reply
:iconkhanhvy308:
khanhvy308 Featured By Owner Oct 29, 2016
xin
Reply
:iconwendy071:
Wendy071 Featured By Owner Oct 28, 2016
Xin ạ
Reply
:iconryuko-deviantart:
Ryuko-Deviantart Featured By Owner Oct 26, 2016  Student Interface Designer
xin <3
Reply
:iconrosezeep:
Rosezeep Featured By Owner Oct 25, 2016  Student Interface Designer
Cảm ơn cậu <3
Reply
:iconminah-joo2k4:
Minah-Joo2k4 Featured By Owner Oct 19, 2016
. Done
Reply
:iconanaeko-chan:
Anaeko-Chan Featured By Owner Oct 9, 2016  Hobbyist Interface Designer
done
Reply
:icondnishesth-san:
DnishesTH-San Featured By Owner Oct 4, 2016   Artisan Crafter
. done 
Reply
:icon20112002flora:
20112002flora Featured By Owner Sep 25, 2016  Student Interface Designer
Thanks
Reply
:icondiicucheoss:
DiiCucheoss Featured By Owner Sep 18, 2016
. done~
Reply
:iconsawanarineko48:
SawanariNeko48 Featured By Owner Sep 17, 2016  Student Traditional Artist
Xin
Reply
:iconsnsdnsone-20070805:
SNSDNSONE-20070805 Featured By Owner Sep 15, 2016
Thanks
Reply
:iconyenyu1019:
Yenyu1019 Featured By Owner Sep 14, 2016  Student Artist
thank
Reply
:iconwizsarlie:
WizsarLie Featured By Owner Sep 7, 2016
. Done
Reply
:iconmyminniiee-pj95:
MyMinniiee-PJ95 Featured By Owner Sep 4, 2016  Student
- Done
Reply
:icon20carats:
20carats Featured By Owner Sep 3, 2016
Thanks ^^
Reply
:iconvananh3621:
VanAnh3621 Featured By Owner Aug 29, 2016
done
Reply
:iconreinmimori:
ReinMimori Featured By Owner Aug 28, 2016
Xin
Reply
:iconkanynguyen12:
kanynguyen12 Featured By Owner Aug 27, 2016
xin
Reply
:iconsulykwon2k3:
sulykwon2k3 Featured By Owner Aug 26, 2016  Student Interface Designer
Done
Reply
:iconkookie119:
kookie119 Featured By Owner Aug 26, 2016
xin^^
Reply
:iconkobawashi:
Kobawashi Featured By Owner Aug 24, 2016  Student Artisan Crafter
Thanks!
Reply
:iconsaruyi-chan-1810:
Saruyi-chan-1810 Featured By Owner Aug 23, 2016
Thanks
Reply
:iconyeyeonhan:
yeyeonhan Featured By Owner Aug 22, 2016
Thanks
Reply
Add a Comment:
 
×
Details

Submitted on
November 22, 2014
Image Size
1.5 MB
Resolution
800×1200
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
10,839 (5 today)
Favourites
745 (who?)
Comments
356
Downloads
1,643 (2 today)
×